Defibril.lador

El municipi està equipat d'un defibril.lador des de el 2010. Aquest aparell col.locat i mantingut pel Consell General pot servir a salvar persones víctimes d'un infart o d'un accident cardíac.
Tothom pot utilitzar-lo.

[Mairie de Baillestavy - Place Nova - 66320 Baillestavy - T.: 04 68 05 92 96 - F.: 04 68 05 97 30 - M.: commune@baillestavy.fr]