Arrandament de la casa d'animacio

El municipi és equipat d'una casa d'animació situada al darrere de l'ajuntament. Aquesta casa, construïda amb materials que permeten estalvis d'energia i escalfada amb geotèrmia, compren una sala d'animació i una biblioteca al 1r pis.

La sala pot ser arrendada per totes les persones, associacions o empreses que ho desitgin a les tarifes següent :

  Persones i empreses locals Associacions locals Associacions i empreses exteriors Persones exteriors
½ jornada 25 € Gratuit 100 € 100 €
Vespre 50 € Gratuit 150 € 150 €
Jornada 50 € Gratuit 150 € 150 €
Arrenda a la setmana   Gratuit 100 €/jornada 100 €/jornada
Caució 500 € 500 € 500 € 500 €

Les tarifes comprenen la posada a disposició de la sala i dels equipaments següents :

  • Nevera
  • 10 taules i cadires
  • Sonorització
Per l'arrenda de la sala, podeu contactar l'ajuntament (04.68.05.92.96).

[Mairie de Baillestavy - Place Nova - 66320 Baillestavy - T.: 04 68 05 92 96 - F.: 04 68 05 97 30 - M.: commune@baillestavy.fr]