Patrimoni

Patrimoni natural

Vallestàvia ofereix, un patrimoni natural salvatge, kms de sendes a través boscos de roures, faigs, bessos i avets.
Els camins de carenes, des de 1100m fins a 1800m d'altitud, desvelen les pastures del Canigó.
Durant excursions o passejades lliures, es pot descobrir vestigis del passat: les antigues mines de ferro, els forns per torrar el mineral i les carboneres.

Patrimoni bastit

- Església Sant Andreu (Xe - XIe) en el cementeri i excavacions (lloc del primer poble)
- Església Sant Andreu (XVIIe) a la Torre (vilatge alt)
- Forns per torrar el mineral de ferro (carretera de Vallmanya km 3)
- Forn de calç de Rabolledes
- Masos antics
- Penyes foradades
- Pont medieval en esquena d'ase

Sant Andreu de Vallestàvia (segle X i XI)

A 500m de la Farga de Vallestàvia, sobre la riba esquerra de la Llentillà, l'església Sant Andreu presenta particularitats remarcables. Edificada sobre un establiment metalúrgic del segle I ab JC (excavacions d'en Gerard Mut del 1986 fins al 1994 - universitat de Tolosa el Mirall) aquesta església és esmentada en el privilegi del Papa Sergi IV del 1011 (abat Cazes segons Alart).

Marcel Durliat data la primera construcció al segle 10 i la segona a l'època romànica. El teulat de la part més antiga era sostingut per bigues i la volta actual, que va reemplaçar la carcassa, descansa parcialment sobre arcuacions interiors, confirmant la primera església preromànica. La parròquia depenia de l'abadia de Sant Miquel de Cuixà.

Aquesta església té un campanar "paret" clàssic de la nostra comarca on es veu algunes pedres decoratives "coquilíferes" que provenen d'una altra regió.

La portalada amb pedres de colors alternades que desnoten un esforç estètic, ha rebut les trucades dels homes de l'Hereu Just, els Angelets de la Terra, que provaren de desallotjar el battle i els neo-francesos refugiats en l'església després del tractat del Pirineu durant la guerra de la Sal a la fi del segle XVII.

Els 2009 i 2010, l'ajuntament, amb el suport de l'associació Memòria de Sant Andreu, ha iniciat obres importants per mor de securisar l'edifici i el campanar.
Un propera etapa començarà el 2012 per tornar fer el teulat com a l'origen amb la instal.lació de lloses.

[Mairie de Baillestavy - Place Nova - 66320 Baillestavy - T.: 04 68 05 92 96 - F.: 04 68 05 97 30 - M.: commune@baillestavy.fr]