Enviar un email

El formulari següent us permet contactar els serveis de l'ajuntament per correu electrònic. Contestarem el més aviat possible.

Nom *]
E-mail *]
Dirreccio *]
Ajuntament (codi postal i poble) *]
Telèfon *]
Text *]
Les dades marcades amb un  *] son obligatories!]

[Mairie de Baillestavy - Place Nova - 66320 Baillestavy - T.: 04 68 05 92 96 - F.: 04 68 05 97 30 - M.: commune@baillestavy.fr]