Inscripcio al butlleti
en saber mes

Comerços i lleures

Bistrot de país
Cafè - Restaurant - Informació - Avituallament - Gas - Tabac – Biblioteca
Cafè de la Farga - Colette MAYNERIS
Reservar per menjar - tel: 04.68.05.96.69 - 04.68.05.99.64

Jixaw
Creació i manteniment pàgina web
Walter Musch i Karen de Beer
Tel : 06.37.94.52.27
info@jixaw.fr
www.jixaw.fr

Les Fjords de Sant Andreu
Patrick Dupuy-Roudel - Cria de cavalls FJORDS
Tel : 04.68.05.87.45 - Port: 06.03.97.84.95
fords@calechedusoleil.fr
www.calechedusoleil.fr

La Coma
Fabien Boyer - Cria de burros i de cavalls, transport
Tel : 06.02.29.34.54
www.caravanigou.fr
 

[Mairie de Baillestavy - Place Nova - 66320 Baillestavy - T.: 04 68 05 92 96 - F.: 04 68 05 97 30 - M.: commune@baillestavy.fr]