Inscripcio al butlleti
en saber mes

Comerços i lleures

Bistrot de país
Cafè - Restaurant - Informació - Avituallament - Gas - Tabac – Biblioteca
Cafè de la Farga - Benoît LEDUC et Brigitte PALENZUELA
Reservar per menjar - tel: 06.89.56.08.67 ou 04.68.30.03.33

Jixaw
Creació i manteniment pàgina web
Walter Musch i Karen de Beer
Tel : 06.37.94.52.27
info@jixaw.fr
www.jixaw.fr

Les Fjords de Sant Andreu
Rafael Dupuy-Roudel - Cria de cavalls FJORDS
Port: 06.20.25.06.82
fords@calechedusoleil.fr
www.calechedusoleil.fr

La Coma
Fabien Boyer - Cria de burros i de cavalls, transport
Tel : 06.02.29.34.54
www.caravanigou.com

 

[Mairie de Baillestavy - Place Nova - 66320 Baillestavy - T.: 04 68 05 92 96 - F.: 04 68 05 97 30 - M.: commune@baillestavy.fr]