El personal

El municipi de Vallestàvia té actualment 2 empleats :

El senyor Julien ASSENS, titular, redactor principal de 1a classa, amb un temps de treball de 9/35è. Té la funció de secretari de l'ajuntament i assegura les tasques administratives.

El senyor Alexandre MENU, amb un temps de treball de 20/35è, es cuida de les obres tècniques del municipi.

[Mairie de Baillestavy - Place Nova - 66320 Baillestavy - T.: 04 68 05 92 96 - F.: 04 68 05 97 30 - M.: commune@baillestavy.fr]